Geddetur til Dammegårds Mosen
Søndag den 3 maj, kl. 08.00 - 13.00

Martin    6
Alex       5
Conrad  10
Fisker
Niels O.  3

Denne herlige søndag formiddag, lykkedes
det de 5 fremmødteFluefiskere at lande
24 Gedder, med den største på 2,2 kg.
Fiskene tog meget forsigtigt, så det måtte
fiskes langsomt, Conrad fandt melodien og
fangede alene de 10 af Gedderne. Alle fisk blev
genudsat.

Turleder Martin Nielsen